IPEX

Redesign logotypu IPEX, tvorba nového vizuálního stylu telekomunikační společnosti IPEX a.s.

typ firemní styl
klient IPEX a.s.
odkaz www.ipex.cz

Logotyp IPEX -zjednodušení původního logotypu, typografická úprava rozpalů, zachování tvarosloví. Změna doplňkové korporátní barvy. Doplňkové grafické prvky vycházejí ze čtverečků s oblými rohy uvozujícími text IPEX.