Doprava

Série obrazů pro Dopravní podnik města Brna umístěná v prostorách sekretariátu generálního ředitelství DPMB. Autor: Pavla Kleinová

typ ilustrace
klient Dopravní podnik MB

Doprava II. –597×420 mm, kombinovaná technika.