Photo Central - 8 fotografů střední Evropy

Grafická úprava a sazba katalogu.

typ sazba
klient studio 19
odkaz www.daguerre.cz

Obálka -přední strana